Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Systém integrované výstražné služby
podle Systému integrované výstražné služby (zkr. SIVS) jsou vydávány hydrometeorologické výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu určené pro veřejnost, státní správu a samosprávu, případně další uživatele. Systém byl zaveden v roce 2000. Výstrahy jsou vydávány v podobě Předpovědní výstražné informace (zkr. PVI), která má typický předstih 3–48 hodin, a Informace o výskytu nebezpečného jevu, zkr. IVNJ (do r. 2008 Informace o výskytu extrémního jevu, zkr. IVEJ), která informuje o monitorovaném nebo bezprostředně hrozícím nebezpečném jevu a jeho předpokládaném vývoji na další tři hodiny. Výstrahy SIVS jsou vydávány na základě pravidelných, dle potřeby i nepravidelných konzultací jak mezi regionálními předpovědními pracovišti ČHMÚ a Centrálním předpovědním pracovištěm ČHMÚ, tak mezi Centrálním předpovědním pracovištěm ČHMÚa Střediskem hydrometeorologie Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř).
něm: Wetterwarnsystem n  2014
podpořila:
spolupracují: