Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Hydrometeorologický ústav
(HMÚ) – předchůdce dnešního Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) založený vládním nařízením č. 96/1953 Sb. ze dne 27. listopadu 1953, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 1954. Svou působností ústav při svém vzniku navázal na činnosti Státního ústavu meteorologického a Státního ústavu hydrologického, pozdější Hydrologické a hydrografické služby vodohospodářského rozvojového střediska, založených v roce 1919 bezprostředně po vzniku samostatného československého státu. Viz meteorologie v ČR.
angl: Hydrometeorological Institute; slov: Hydrometeorologický ústav; něm: Hydrometeorologisches Institut n  2014
podpořila:
spolupracují: