Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

UVN
(Ultra-violet, Visible and Near-infrared Spectrometer) – přístroj pro družicovou sondáž atmosféry, který bude provozován na družicích MTG Sounder. Alternativně je též označován jako Sentinel-4 programu Copernicus.
angl: UVN; slov: UVN; něm: UVN; fr: UVN  2023
podpořila:
spolupracují: