Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

IRS
(InfraRed Sounder) – hyperspektrální sondážní družicový radiometr, který bude hlavním přístrojem družic MTG Sounder.
angl: IRS; slov: IRS; něm: IRS; fr: IRS  2023
podpořila:
spolupracují: