Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

databáze klimatologická
nástroj pro správu, kontrolu a archivaci klimatologických dat. ČHMÚ používá vlastní databázovou aplikaci CLIDATA, která je ve spolupráci se Světovou meteorologickou organizací využívána ve více než 30 Národních meteorologických službách ve světě, kde nahrazuje dříve podporovanou databázovou aplikaci CLICOM. Viz též meteorologie v ČR.
angl: climatological database; slov: dBZ; něm: klimatologische Datenbasis f, klimatologische Datenbank f; fr: base de données climatologiques f  2014
podpořila:
spolupracují: