Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiometr SEVIRI
(Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager) – pasivní družicový radiometr používaný od roku 2002 evropskými geostacionárními meteorologickými družicemi Meteosat druhé generace (MSG). Přístroj SEVIRI má celkem 12 spektrálních kanálů, v nichž snímá celý zemský disk s periodicitou 15 minut, resp. severní část polokoule s periodicitou 5 minut.
angl: SEVIRI slov: rádiometer SEVIRI něm: EVIRI-Radiometer n  2014
podpořila:
spolupracují: