Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

WIGOS
integrovaný systém pozorování Světové meteorologické organizace (WMO). Kromě existujícího Globálního pozorovacího systému (GOS) zahrnuje také další programy WMO: Global Atmosphere Watch (GAW), Global Cryosphere Watch (GCW) a World Hydrological Cycle Observing System (WHYCOS). Cílem WIGOS je dosažení efektivní koordinace činnosti všech dosavadních složek systému pro zvýšení kvality a dostupnosti dat, s přihlédnutím k požadavkům a možnostem národních meteorologických center.
angl: WMO Integrated Global Observing System; slov: WIGOS; něm: WIGOS n  2014
podpořila:
spolupracují: