Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiometr AVHRR
(Advanced Very High Resolution Radiometer) – pasivní zobrazovací radiometr používaný od roku 1978 polárními meteorologickými družicemi NOAA a od roku 2006 evropskými polárními družicemi Metop. Tento šestikanálový přístroj byl, resp. bude naposledy použit na družicích NOAA–19 a Metop–3, následně bude nahrazen v současnosti (2013) vyvíjenými přístroji pro polární družice příští generace.
angl: AVHRR; slov: rádiometer AVHRR; něm: AVHRR-Radiometer n  2014
podpořila:
spolupracují: