Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

produkt radiolokační HAIL_PROB
pravděpodobnost výskytu krup daná výskytem vysoké odrazivosti (nad 45 dBZ) v hladinách nad nulovou izotermou; předpokládá se nulová pravděpodobnost při výšce menší než 1,625 km nad nulovou izotermou a 100% pravděpodobnost, pokud tato výška přesáhne 5,5 km. Při výpočtu je třeba získat informaci o výšce nulové izotermy z blízké aerologické sondáže.
angl: radar product HAIL_PROB; slov: rádiolokačný produkt HAIL PROB; něm: Radar-Produkt HAIL-PROB n  2014
podpořila:
spolupracují: