Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

produkt radiolokační CAPPI
zobrazení pole veličiny (obvykle radiolokační odrazivosti) v horizontální hladině konstantní nadmořské výšky. Je tvořeno z dat naměřených radarem při několika azimutálních otáčkách antény s různými elevačními úhly (z různých PPI hladin) Pro výpočet bývá používána lineární interpolace ze sousedních PPI hladin případně je vybírána hodnota z nejbližší PPI hladiny. Viz též produkt radiolokační PseudoCAPPI.
angl: radar product CAPPI slov: rádiolokačný produkt CAPPI něm: Radar-Produkt CAPPI n  2014
podpořila:
spolupracují: