Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

systém světový oblastní předpovědní (WAFS)
celosvětový systém, prostřednictvím kterého centra WAFC poskytují letecké meteorologické předpovědi pro lety na tratích v jednotném standardizovaném tvaru.
angl: World Area Forecast System slov: svetový predpovedný oblastný systém něm: Welt-Gebietsvorhersagesystem n, WAFS n  2014
podpořila:
spolupracují: