Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém světový oblastní předpovědní (WAFS)
celosvětový systém, prostřednictvím kterého centra WAFC poskytují letecké meteorologické předpovědi pro lety na tratích v jednotném standardizovaném tvaru.
angl: World Area Forecast System; slov: svetový predpovedný oblastný systém; něm: Welt-Gebietsvorhersagesystem n, WAFS n  2014
podpořila:
spolupracují: