Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

PM10
PM10 – frakce pevných aerosolových částic suspendovaných v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr je menší než 10 mikrometrů. Z hlediska přístrojových měření je frakce PM10 definována jako soubor částic o aerodynamickém průměru do 10 mikrometrů zachycených na filtru, když zachycovací účinnost pro částice o aerodynamickém průměru právě 10 mikrometrů je rovna 50 %.
Základem termínu je zkratka angl. particulate matter „částice“.
slov: PM10  2015
podpořila:
spolupracují: