Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proud golfský
angl: Gulf Current, Gulf Stream  2017
podpořila:
spolupracují: