Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

produkt radiolokační RHI
způsob zobrazení pole veličiny (obvykle radiolokační odrazivosti) měřené při vertikálním kývání antény radaru a konstantním azimutu (vertikální řez). Obvykle je poloha radaru zobrazena v počátku rovinných souřadnic, na kladné poloose x je vynášena vzdálenost, na kladné ose y výška.
angl: radar product RHI slov: rádiolokačný produkt RHI něm: Radar-Produkt RHI n  2014
podpořila:
spolupracují: