Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

produkt radiolokační RHI
způsob zobrazení pole veličiny (obvykle radiolokační odrazivosti) měřené při vertikálním kývání antény radaru a konstantním azimutu (vertikální řez). Obvykle je poloha radaru zobrazena v počátku rovinných souřadnic, na kladné poloose x je vynášena vzdálenost, na kladné ose y výška.
angl: radar product RHI; slov: rádiolokačný produkt RHI; něm: Radar-Produkt RHI n  2014
podpořila:
spolupracují: