Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration, Národní úřad pro oceány a atmosféru) – vládní agentura USA, pod kterou spadá mj. americká Národní meteorologická služba (NWS) či Národní centrum pro klimatická data (NCDC) USA. NOAA provozuje operativní systém amerických geostacionárních meteorologických družic GOES a polárních meteorologických družic, jejichž současná generace, vybavená mj. radiometry AVHRR, je označována jako NOAA/POES, někdy zjednodušeně pouze NOAA.
angl: NOAA; slov: NOAA; něm: NOAA; fr: NOAA  2014
podpořila:
spolupracují: