Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

produkt radiolokační VIL
vertikálně integrovaný obsah kapalné vody. Produkt je vhodný pro posuzování intenzity konv. jevů. Za předpokladu Marshallova–Palmerova rozdělení se VIL [kg.m–2] stanoví pomocí vzorce
VIL=3,44.10-6hz htZ47dh
kde Z [mm6.m–3] je radiolokační odrazivost, hz [m] je výška základny oblačnosti a ht [m] je výška horní hranice oblačnosti. Při praktickém výpočtu se pro každý plošný element provádí sumace přes jednotlivé PPI hladiny.
angl: radar product VIL; slov: rádiolokačný produkt VIL; něm: Radar-Produkt VIL n  2014
podpořila:
spolupracují: