Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Mezivládní panel pro změnu klimatu
(IPCC) – mezivládní organizace ke komplexnímu vědeckému posuzování publikovaných vědeckých, technických a sociálně-ekonomických informací o změnách klimatu, jejich potenciálních environmentálních a sociálně-ekonomických důsledcích a o možnostech přizpůsobení se těmto důsledkům (adaptace) nebo o možnostech zmírnění jejich účinků (mitigace). IPCC byl založen v roce 1988 Světovou meteorologickou organizací a programem OSN pro životní prostředí (UNEP). V několikaletých intervalech vydává shrnující hodnotící zprávy. První (FAR) byla vydána v roce 1990, druhá (SAR) v roce 1995, třetí (TAR) v roce 2001, čtvrtá (AR4) v roce 2007, pátá (AR5) v roce 2014 a šestá (AR6) v letech 2021 až 2023.
angl: Intergovernmental Panel on Climate Change; slov: Medzivládny panel pre zmenu klímy; něm: Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen m  2014
podpořila:
spolupracují: