Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

indikátory změny v přistávacích a letištních předpovědích
(BECMG, FM, TEMPO, NOSIG) – kódové zkratky vyjadřující předpokládaný vývoj meteorologického prvku nebo jevu v době platnosti předpovědi. Indikátor BECMG vyjadřuje postupnou změnu, FM změnu s uvedením času, v němž tato změna nastane, a TEMPO změnu. Pokud se neočekává v době platnosti přistávací předpovědi významná změna met. podmínek, uvádí se zkratka NOSIG. Viz též předpověď počasí letištní.
angl: change indicators in landing and airport forecasts; slov: indikátory zmeny v pristávacích a letištných predpovediach; něm: Indikatoren für die Änderung in Landung- und Flugplatzwettervorhersagen m/pl  1993-a3
podpořila:
spolupracují: