Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proud Humboldtův
angl: Humboldt Current slov: Humboldtov prúd něm: Humboldtstrom m  2017
podpořila:
spolupracují: