Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Slovenská meteorologická spoločnosť
(SMS) – vědecká společnost, sdružující zájemce o meteorologii na Slovensku, popř. čestné členy ze zahraničí. SMS vznikla v roce 1960 jako součást Československé meteorologické společnosti při ČSAV, jejím prvním předsedou byl prof. RNDr. Mikuláš Konček, DrSc., člen korespondent ČSAV a SAV. Samostatnou společností se stala stejně jako ČMeS v roce 1993. Sídlí v Bratislavě v sídle SHMÚ; další pobočky v Banské Bystrici a v Košicích zanikly. Náplní činnosti SMS je především výměna informací mezi pracovníky z různých pracovišť a popularizace meteorologie.
angl: Slovak Meteorological Society; slov: Slovenská meteorologická spoločnosť; něm: Slowakische meteorologische Gesellschaft f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: