Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

produkt radiolokační PPI
způsob rovinného zobrazení pole veličiny (obvykle radiolokační odrazivosti) měřené při kruhovém azimutálním otáčení antény radaru a konstantním elevačním úhlu. Z geometrického hlediska se jedná o průmět kuželového řezu do horizontální roviny. Poloha radaru je obvykle zobrazena v počátku rovinných souřadnic, osa x míří k východu, osa y k severu.
angl: radar product PPI; slov: rádiolokačný produkt PPI; něm: Radar-Produkt PPI n  2014
podpořila:
spolupracují: