Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Lightning Imager
(LI) [lajtning imidžr] – zobrazovací radiometr pro družicovou detekci blesků na geostacionární družici MTG.
angl: Lightning Imager; slov: Lightning Imager; něm: Lightning Imager; fr: Lightning Imager  2023
podpořila:
spolupracují: