Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zpráva o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu (RAD)
vnitrostátní zpráva k předávání informací o radiační situaci a výsledků měření radioaktivity atmosféry. Obsahuje desetiminutové údaje příkonu fotonového dávkového ekvivalentu (a identifikaci charakteru dat) za poslední hodinu. Zpráva RAD se sestavuje v synoptických termínech na stanicích SVZ (síť včasného zjištění). Při splnění stanovených kritérií nebo na výzvu z centra se vysílá navíc zpráva WARRAD, obsahující desetiminutové údaje příkonu fotonového dávkového ekvivalentu za půl hodiny od posledního synoptického termínu.
angl: report of photon dose ekvivalent rate (RAD); slov: správa o príkone fotonového dávkového ekvivalentu (RAD); něm: RAD-Meldung  2014
podpořila:
spolupracují: