Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

FCI
(Flexible Combined Imager) – zobrazovací družicový radiometr družic MTG. Tento pasivní radiometr používá celkem 16 spektrálních kanálů, v nichž snímá celý zemský disk s periodou 10 minut, resp. část severní polokoule s periodou 2,5 minuty (režim Rapid Scan Service, RSS). Rozlišení přístroje v nadiru je pro různé spektrální kanály 0,5, 1,0 a 2,0 km.
angl: FCI; slov: FCI; něm: FCI; fr: FCI  2023
podpořila:
spolupracují: