Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém konvektivní mezosynoptický
(MCS), syn. systém konvektivní mezoměřítkový – soustava oblaků druhu cumulonimbus, která vytváří souvislou oblast konvektivních srážek o horizontálním rozměru 100 km a více alespoň v jednom směru. MCS mohou zahrnovat konvektivní bouře typu multicel i supercel a během vývoje MCS se jejich struktura zpravidla mění, vyvíjí. Systémy typu MCS mohou sestávat z konvektivní i vrstevnaté oblačnosti a jejich prostorové uspořádání může nabývat různých forem. Příkladem lineární struktury MCS je squall line, dosahuje-li požadovaných rozměrů, naopak oválně uspořádaným příkladem MCS je MCC. Typická doba existence MCS je 10 hodin, přičemž vrstevnatá složka MCS a kovadliny konv. složky mohou přetrvat i podstatně déle. Nad oceánem se MCS mohou transformovat v tropické cyklony. Viz též komplex konvektivní mezosynoptický.
angl: mesoscale convective system; slov: mezosynoptický konvektívny systém; něm: mesoskaliges Konvektionssystem n  2014
podpořila:
spolupracují: