Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hranice oblačnosti horní
(HHO) – výšková hladina, ve které dochází k poklesu koncentrace částic nejvyšší oblačné vrstvy pod možnost jejich detekce daným pozorovacím prostředkem. Výška horní hranice oblačnosti je tak závislá na metodě pozorování, resp. na spektrálním pásmu či vlnové délce použitého přístroje.
slov: horná hranica oblačnosti něm: Wolkenobergrenze f  2015
podpořila:
spolupracují: