Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hranice oblačnosti horní
(HHO) – výšková hladina, ve které dochází k poklesu koncentrace oblačných částic nejvyšší oblačné vrstvy pod možnost jejich detekce daným pozorovacím prostředkem. Výška horní hranice oblačnosti je tak závislá na metodě pozorování, resp. na spektrálním pásmu či vlnové délce použitého přístroje.
slov: horná hranica oblačnosti; něm: Wolkenobergrenze f  2015
podpořila:
spolupracují: