Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

produkt radiolokační ECHO TOP
horní hranice oblačnosti vyjádřená jako pole maximální výšky, ve které se ještě vyskytuje odrazivost vyšší než definovaná práhová hodnota. Tato prahová hodnota bývá obvykle stanovena v rozmezí 0 – 20 dBZ (v síti CZRAD 4 dBZ ).
angl: radar product ECHO TOP slov: rádiolokačný produkt ECHO TOP něm: Radar-Produkt ECHO TOP n  2014
podpořila:
spolupracují: