Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modely RSM
(Reynolds Stress Models) – viz problém uzávěru.
angl: Reynolds Stress Models; slov: modely RSM; něm: Reynolds'scher Reibungstensor m  2014
podpořila:
spolupracují: