Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

modely RSM
(Reynolds Stress Models) – viz problém uzávěru.
angl: Reynolds Stress Models slov: modely RSM  2014
podpořila:
spolupracují: