Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

GOES
meteorologická geostacionární družice (Geostionary Operational Environmental Satellite) provozovaná americkou organizací NOAA.
angl: GOES slov: GOES něm: GOES fr: GOES m  2014
podpořila:
spolupracují: