Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

GOES
meteorologická geostacionární družice (Geostionary Operational Environmental Satellite) provozovaná americkou organizací NOAA.
angl: GOES; slov: GOES; něm: GOES; fr: GOES m  2014
podpořila:
spolupracují: