Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den horký
charakteristický den, v němž maximální teplota vzduchu dosáhla nebo přesáhla určitou vysokou prahovou hodnotu. Ta může být stanovena absolutně, přičemž ve středoevropských zemích se většinou používá 30,0 °C, viz den tropický. V oblastech s odlišným klimatem může být zavedena jiná prahová hodnota (např. v Austrálii 35,0 °C). Jiným způsobem vymezení horkých dní je zvolený vysoký percentil statistického rozdělení denních maxim teploty vzduchu. Viz též noc tropická.
angl: hot day; slov: horúci deň; něm: heißer Tag m; fr: jour de chaleur  2020, ed. 2024
podpořila:
spolupracují: