Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

den horký
syn. den tropický – charakteristický den, v němž maximální teplota vzduchu dosáhla hodnoty 30,0 °C nebo vyšší. Uvedená prahová hodnota se používá ve středoevropských zemích, v oblastech s odlišným klimatem může být zavedena jiná (např. v Austrálii 35,0 °C). Podmnožinou horkých dní jsou velmi horké dny. Viz též noc tropická.
angl.: hot day něm.: heißer Tag m fr.: jour de chaleur  2020
podpořila:
spolupracují: