Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr staniční
základní přístroj pro měření teploty vzduchu na meteorologických stanicíchpozorovacích termínech. Na automatizovaných meteorologických stanicích je to elektrický teploměr s čidlem ve výšce 2 m nad povrchem země (sněhovou pokrývkou) v radiačním krytu. Na manuálních meteorologických stanicích je staničním teploměrem suchý teploměr s nádobkou ve stejné výšce, umístěný v meteorologické budce. Na profesionálních stanicích v ČR se používá suchý teploměr jako záložní přístroj.
angl: station thermometer slov: staničný teplomer něm: Stationsthermometer n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: