Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene m

X
marais barométrique m
slang. označení pro nevýraznou oblast nižšího a rovnoměrně rozloženého tlaku vzduchu redukovaného na hladinu moře, která se vytváří především v létě nad pevninou. Jednou z příčin je přehřátí zemského povrchu v důsledku insolace. V tlakovém bahnu mohou vznikat místní bouřky doprovázené často přívalovým deštěm.
česky: bahno tlakové angl: flat low, shallow low slov: tlakové bahno něm: flaches Tief n rus: барическое болото  1993-a3
meltémi m
převládající sev. a sz. větry ve vých. části Středomoří, zvláště v Egejském moři, vanoucí s přestávkami od dubna do října. Jsou podmíněny výskytem termické cyklony nad silně přehřátou Přední Asií, v jejímž týlu proudí z vyšších zeměp. š. do Středomoří pevninský vzduch. Převládá při nich jasné, suché a poměrně chladné počasí.
Termín pochází ze starořeckého slova ἐτησίαι [etésiai] „etéziové větry“, které popisuje již Aristotelés (Meteor. 361b35). Je odvozen z řec. ετήσιος [etésios] „každoroční“, neboť se tyto větry vracejí každý rok (z řec. ἔτος [etos] „rok“). Moderní řečtina používá označení meltemia.
česky: etézie angl: etesian winds, etesians slov: etézie něm: Etesien pl  1993-a2
message CLIMAT m
česky: CLIMAT angl: CLIMAT slov: CLIMAT něm: CLIMAT, CLIMAT rus: КЛИМАТ  2014
météo en temps réel f
slang. označení pro počasí skutečné.
Termín pochází z lat. actualis „(ú)činný, skutečný“.
česky: aktuál angl: current weather slov: aktuál něm: tatsächliches Wetter n  rus: текущая погода, реальная погода  1993-a1
météotropisme m
česky: biotropie počasí slov: biotropia počasia rus: метеотропизм  1993-a2
micro-orage m
občas používané hovorové společné označení pro bouřku uvnitř vzduchové hmoty a bouřku orografickou. Označení vyjadřuje i slabší a lokální charakter konvektivní bouře, při jejímž vývoji k bouřce dochází.
česky: bouřka místní angl: local thunderstorm slov: miestna búrka něm: örtliches Gewitter n rus: местная гроза  1993-a3
mouvements de l'atmosphère pl
část meteorologie, zabývající se příčinami pohybů vzduchu v zemské atmosféře. Poznatky dynamiky atmosféry a jejich mat. formulace vytvořily základ dynamické meteorologie, jejíž praktickou aplikací jsou zejména dyn. metody předpovědi počasí. V širším smyslu se do dynamiky atmosféry zahrnuje i kinematika a statika atmosféry.
česky: dynamika atmosféry angl: atmospheric dynamics, dynamics of the atmosphere slov: dynamika atmosféry něm: atmosphärische Dynamik f, Dynamik der Atmosphäre f rus: динамика атмосферы  1993-a1
moyenne atmosphère f
část atmosféry mezi tropopauzou a homopauzou, tzn. zahrnující stratosféru a mezosféru. Část atmosféry, kde turbulentní promíchávání ještě převažuje nad molekulární difuzí a ionizace nemá významnější dopad. Oblast, kde se výrazně projevují externí faktory jako proměna charakteristik dopadajícího záření Slunce, nebo vulkanické erupce.
česky: atmosféra střední angl: middle atmosphere slov: stredná atmosféra něm: mitlere Atmosphäre f  2015
podpořila:
spolupracují: