Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

difuze molekulární
tepelný pohyb částic při teplotách nad absolutní nulou. Rychlost tohoto pohybu je funkcí teploty, viskozity tekutiny a velikosti částic. Molekulární difuze vysvětluje tok molekul z oblasti vyšší koncentrace do oblast s koncentrací nižší, nastává však i v oblasti bez gradientu koncentrace. Výsledkem molekulární difuze je postupné promíchávání materiálu. Užijeme-li stručné označení difuze, míníme tím vždy difuzi molekulární.
angl: molecular diffusion  2022
podpořila:
spolupracují: