Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

statika atmosféry
část meteorologie zabývající se prostorovým rozložením stavových veličin v atmosféře, tj. rozložením tlaku, teploty a hustoty vzduchu. Přitom se předpokládá, že atmosféra je nepohyblivá vůči zemskému tělesu. Do statiky atmosféry patří mimo jiné problémy hydrostatické rovnováhy a stability teplotního zvrstvení. Viz též dynamika atmosféry.
angl: statics of atmosphere slov: statika atmosféry něm: Statik der Atmosphäre f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: