Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oscilace
mód proměnlivosti – v klimatologii zpravidla neperiodické posuny polohy, nebo kolísání intenzity akčních center atmosféry, často spojené s výkyvy jiných vlastností klimatického systému (především teploty povrchu moře). Mají za následek výkyvy všeobecné cirkulace atmosféry a tím i kolísání klimatu dané oblasti. Prostřednictvím dálkových vazeb se vlivy oscilací přenášejí i do jiných regionů, takže mohou mít vliv i na globální klima. Mezi nejvýraznější oscilace patří ENSO, severoatlantická oscilace a pacifická dekádní oscilace.
angl: oscillation slov: oscilácia něm: Oszillation f, Schwingung f  2014
podpořila:
spolupracují: