Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

La Niňa
[la ňiňa] – studená fáze ENSO, provázená kladnou fází jižní oscilace, tedy zesílením Walkerovy cirkulace. Projevuje se v obecně chladnější východní části Tichého oceánu poklesem teploty povrchu moře podél rovníku oproti normálu až o více než 3 °C. Způsobuje zesílení srážek v záp. Tichomoří a naopak sucho v jeho centrální části. Nárůst tlaku vzduchu ve vých. Tichomoří způsobuje zesílení pasátů, takže zesilují povrchové oceánské proudy i vynořování (upwelling) hlubinné vody při záp. pobřeží Jižní Ameriky. Označení La Niňa (holčička) vzniklo jako protiklad k pojmenování dříve poznané, opačné fáze El Niňo.
angl: La Niňa slov: La Niňa  2014
podpořila:
spolupracují: