Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vardar
místní název větru v Makedonii. Jde o studený padavý vítr sv. směru vanoucí hlubokým údolím řeky Vardar do Soluňského zálivu. Vyskytuje se zvláště v zimě, když nad vých. Evropou je tlak vzduchu vyšší než nad Egejským mořem. Trvá většinou dva až tři dny a dosahuje prům. rychlosti 16 až 25 km.h–1, v nárazech až 55 km.h–1.
angl: vardar slov: vardar něm: Vardarwind m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: