Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výsledky hledání - "vortex" - nalezeno 3 hesel

X
vír cirkumpolární
syn. vír polární – ve všeobecné cirkulaci atmosféry cyklonální záp. proudění kolem geogr. pólů ve vyšších hladinách troposféry a ve spodní stratosféře. Na výškových mapách mu odpovídají uzavřené cyklonální izohypsy absolutní barické topografie.
angl: circumpolar vortex, circumpolar whirl, polar vortex slov: cirkumpolárny vír rus: околополярный вихрь, полярный вихрь něm: Polarwirbel m, Zirkumpolarwirbel m  1993-a1
vír oblačný
1. seskupení oblačnosti pozorované např. na družicových snímcích. Vyskytují se jednak velké víry, např. cyklony, nebo víry menšího měřítka, např. v závětří ostrovů či izolovaných hor.
2. jakýkoliv oblačný vír pozorovaný ze zemského povrchu, např. vír související s trombou či tornádem, různé turbulentní víry na spodní základně oblačnosti konvektivních bouří nebo vytvářející se za silnějšího proudění v blízkosti výrazných orografických překážek proudění (např. hor).
angl: cloud vortex slov: oblačný vír rus: облачный вихрь něm: Wolkenwirbel m  1993-a3
vír turbulentní
angl: eddy, turbulent vortex slov: turbulentný vír rus: турбулентный вихрь něm: turbulenter Wirbel m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: