Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud konvektivní výstupný
prostorově omezený výstupný pohyb vzduchu, vyvolaný instabilitou okolního prostředí, který dává vznik oblakům cumulus a cumulonimbus. V případě silnějších výstupných proudů uvnitř konvektivních bouří mohou hodnoty maxima vertikální rychlosti dosáhnout až kolem 60 m.s-1. Projevem nejvyšších partií výstupných proudů konv. bouří jsou přestřelující vrcholy, přičemž nejsilnější výstupné konv. proudy generují nejvýraznější přestřelující vrcholy. Slangově se v češtině používá původní angl. termín updraft.
angl: updraft; slov: vzostupný konvektívny prúd; něm: konvektiver Aufwind m, updraft m  2014
podpořila:
spolupracují: