Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost proudění
angl: velocity of flow, velocity of streaming; slov: rýchlosť prúdenia; něm: Strömungsgeschwindigkeit f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: