Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rychlost proudění
angl: velocity of flow, velocity of streaming slov: rýchlosť prúdenia něm: Strömungsgeschwindigkeit f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: