Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Heslo nebylo nalezeno

podpořila:
spolupracují: