Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měřítko vírů v atmosféře
střední rozměr vírů v atmosféře, který se mění v rozmezí řádově od 10–3 do 107 m. Nejmenší víry odpovídají tepelnému pohybu molekul se zanedbatelnou kinetickou energií, největší rozsáhlým tlakovým útvarům s velkou kinetickou energií. Podle rozměru těchto vírů rozlišujeme v meteorologii malé (mikro) měřítko 10–1 až 103 m, střední (mezo) měřítko 104 až 105m a velké (makro) měřítko 106 až 107m. Viz též makrometeorologie, mezometeorologie, mikrometeorologie, délka směšovací.
angl: atmospheric vortices scale slov: mierka vírov v atmosfére něm: Skala der atmosphärischen Wirbel f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: