Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Výklad hesel podle písmene v

X

Pro vybraný jazyk nebylo nalezeno žádné heslo.

podpořila:
spolupracují: