Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proud oceánský
syn. proud mořský – pohybující se masy vody ve svrchních vrstvách oceánů, které vytvářejí cirkulační systém, pro nějž je podstatným zdrojem hybnosti atmosférické proudění vzduchu. Představují spojovací článek mezi atmosférickou a oceánskou cirkulací. Spolu s termohalinní cirkulací a systémy upwellingu či downwellingu vytvářejí celkovou oceánskou cirkulaci, jež je řízena zejména prostorovým rozložením teploty a salinity ve světovém oceánu. V rovníkových oblastech směřuje povrchové oceánské proudění pod vlivem pasátové cirkulace od východu na západ, přičemž se v něm mořská voda intenzivně ohřívá. Toto proudění však není jednolité, obsahuje dílčí proudy a protiproudy. Na východních okrajích oceánů směřují k rovníkové oblasti ze středních zeměpisných šířek relativně studené mořské proudy. V Atlantiku u afrického pobřeží jde o Kanárský proud ze severu a Benguelský proud z jihu, v pacifické oblasti o Kalifornský proud ze severu a Peruánský (Humboldtův) proud od jihu. V oblastech západních okrajů oceánů se pohyb teplých vod stáčí do poněkud vyšších zeměpisných šířek a pokračuje pak se západní složkou. V Atlantiku jde o velmi známý Golfský proud dosahující až do míst severně od Skandinávie, jeho výrazně slabší obdobou na jižní polokouli je Brazilský proud. V Tichém oceánu je velmi známý proud Kurošio směřující zhruba od Filipín k Japonsku a ještě dále, na jižní polokouli je protějškem Leeuwinův proud dosahující k Austrálii. V oblasti Indického oceánu je významný zejména Mozambický teplý proud tekoucí podél jihovýchodního pobřeží Afriky k jihu. Specifické systémy mořských proudů se vytvářejí též v polárních a subpolárních oblastech. Zde lze zejména zmínit studené mořské proudy směřující z vysokých zeměpisných šířek ke středním šířkám v západních oblastech oceánů. V Atlantiku jde o Labradorský proud tekoucí od Baffinova moře podél pobřeží Labradorského poloostrova, kde se východně od Newfoundlandu střetává s Golfským proudem (častý výskyt mlh, bohatá loviště ryb). V Tichém oceánu je obdobou proud Ojašio směřující z oblasti Beringovy úžiny podél Kamčatky k jihu do míst střetávání s proudem Kurošio. Rozložení studených a teplých mořských proudů významně ovlivňuje klimatické podmínky v globálním smyslu i v dílčích prostorových měřítkách.
  2017
podpořila:
spolupracují: