Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cirkulace termohalinní
systém hlubinného proudění v zemském oceánu, který je spojen s rozložením teploty a salinity v mořské vodě. Zahrnuje následující dílčí systémy:
- downwelling v oblastech relativně chladnější a méně slané povrchové vody,
- vlastní hlubinné proudění v oceánu, představující jádro termohalinní cirkulace,
- upwelling přivádějící k mořskému povrchu vodu z hlubin.
Tyto tři složky shora uzavírá povrchové oceánské proudění, které zároveň představuje přechod k atmosférické cirkulaci. Tím vzniká jednotný systém oceánsko-atmosférické cirkulace. Dílčí cirkulační systémy vytvářené v oceánech upwellingem, downwellingem, povrchovým a hlubinným prouděním mají specifickou buněčnou strukturu, kterou je možné interpretovat jako analog k atmosférickým konvekčním buňkám. Termohalinní cirkulace podstatně ovlivňuje mj. transport tepla v oceánu, a je proto významným faktorem při formování klimatických podmínek.
angl: thermohaline circulation něm: thermohaline Zirkulation f  2017
podpořila:
spolupracují: