Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

downwelling
mezinárodně užívané označení pro klesavá proudění v oceánu, která jsou spojena s konvergujícím povrchovým prouděním. Povrchové vrstvy oceánu se v oblastech downwellingu obvykle jeví jako nutričně chudé. Downwelling se podílí na termohalinní cirkulaci a v tomto spojení se může významně uplatňovat při formování klimatických podmínek.
angl: downwelling něm: Absinken n  2017
podpořila:
spolupracují: