Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud Ojašio
studený oceánský proud, který směřuje od východního pobřeží Kamčatky podél Kurilských ostrovů k jihozápadu. Především na jaře a v létě zde snižuje teplotu vzduchu, čímž znesnadňuje růst stromů. Východně od Japonska se střetává s teplým proudem Kurošio, přičemž dochází ke vzniku husté mořské mlhy.
angl: Oyashio Current; slov: prúd Ojašio; něm: Ojaschio m  2017
podpořila:
spolupracují: