Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud Benguelský
studený oceánský proud ve východním segmentu jihoatlantského subtropického koloběhu oceánské vody. V jihovýchodním Atlantiku se odděluje od Západního příhonu a směřuje podél západního pobřeží Afriky do ekvatoriální zóny, kde se vlivem pasátů stáčí k severozápadu a přechází v Jižní rovníkový proud. Ochlazováním přilehlého vzduchu způsobuje vznik hustých mlh a stabilizaci teplotního zvrstvení atmosféry, která příspívá k ariditě klimatu pouště Namib.
angl: Benguela Current; slov: Benguelský prúd; něm: Benguelastrom m  2017
podpořila:
spolupracují: