Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proud Kanárský
studený oceánský proud ve východním segmentu severoatlantského subtropického koloběhu oceánské vody. Odděluje se ze Severoatlantského proudu před jeho přiblížením k břehům Evropy a směřuje k jihu, ohřívá se, posléze je působením pasátů stáčen k jihozápadu a přechází do Severního rovníkového proudu. Svými ochlazujícími účinky přispívá k ariditě klimatu pobřeží severní Afriky a těch ostrovů Makaronézie, které se nevyznačují výraznou orografií.
angl: Canary Current slov: Kanársky prúd něm: Kanarenstrom m  2017
podpořila:
spolupracují: