Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proud Kalifornský
studený oceánský proud ve východním segmentu severopacifického subtropického koloběhu oceánské vody. Je pokračováním té části Severního tichomořského proudu, která míří podél západního pobřeží Severní Ameriky k jihu. Přispívá mj. k ariditě klimatu Kalifornského poloostrova. V tropech se vlivem pasátů stáčí k jihozápadu a přechází do Severního rovníkového proudu.
angl: California Current slov: Kalifornský prúd něm: Kalifornischr Strom m  2017
podpořila:
spolupracují: